Quản trị Website

4:54:00 AM SonGa 0 Comments


Chứng kiến trải qua thực tiễn: thậm chí 1 website cực kỳ đơn giản mà chúng tôi mang lại giải pháp đôi khi khách hàng cũng không thể tự mình quản trị được nội dung website và tiếp cận khách hàng chứ chưa nói đến 1 website cực kỳ phức tạp như hệ quản trị joomla, wordpress, hoặc tự code với giá rất cao.

Bởi vậy: 

Chúng tôi vừa đưa ra giải pháp là sau khi hoàn thành xong website nếu có nhu cầu cần quản lý giúp, viết bài, chỉnh sửa, hình ảnh, SEO và tư vấn trọn gói/ năm hãy call

Phone: 01667.38.50.37 Johnny Nguyen

Thân chào và chúc thành công!