SEEDSITE là gì và cách tìm chúng?

7:55:00 PM Social 3 Comments

SEEDSITE là gì và cách tìm nó? Bạn có bao giờ nghe nói đến việc Seed site sẽ tăng trưởng thứ hàng cho bạn hay không

Thực ra Seed site nghĩa là site hạt giống, site mạnh,  là một trong những site rất nổi tiếng với chỉ số sức mạnh cao đo bởi các nhà cung cấp như Ahref, Moz, Majestic

Để tìm được nó thì bạn phải kết hợp rất nhiều các công cụ khác nhau từ việc phân tích đối thủ tìm ra top về những đối thủ lớn nhất sau đó đưa vào Majestic để phân tích Xem website đó có cùng ngành nghề với bạn không và lọc những chỉ số TF CF lớn nhất hoặc bạn có thể phân tích backlink của đối thủ và tìm Backlink  mà đối thủ đặt ở đâu.


Bạn tập trung trên những trang có chỉ số sức mạnh lớn nhất cùng ngành nghề thì đó gọi là Seed site.Hiện nay mình có danh sách một số network được gọi là seedsite và Network là nơi mà bạn có thể viết bài viết và đặt Linh trở về khác với money site của bạn.

Hiện nay mình đang thử nghiệm mô hình và danh sách Network khá mạnh. Anh em trao đổi học hỏi lẫn nhau, liên hệ 0945771982, mong chỉ giáo mô hình Seo, nhanh, mạnh, và an toàn

3 comments: